Hostarex blog: JSON nədir və nə üçün istifadə olunur?

JSON nədir və nə üçün istifadə olunur?

Bloq

JSON nədir və nə üçün istifadə olunur?

JSON nədir və nə üçün istifadə olunur? Bu sual müasir veb-inkişafı ustalıqla bilmək istəyənlər üçün vacibdir, çünki JSON tez-tez Əşyaların İnterneti (IoT) və sosial media tətbiqləri kimi sahələrdə istifadə olunur.
Web tətbiqlərində bir çox müvəqqəti konfiqurasiya və ya məlumat istifadəçi təcrübəsi baxımından saxlanılmalıdır ki, istifadəçilər hər dəfə dəyişdikləri ayarları yeniləmək məcburiyyətində olmasınlar.

Bu dəyişiklikləri və ya müvəqqəti məlumatları saxlamaq üçün Oracle və ya Mariadb kimi məlumat bazalarından istifadə edilə bilər, lakin bu effektiv həll deyil. Verilənlərin mətn faylı kimi saxlanılması saxlama problemini həll edir. Lakin bu mərhələdə müxtəlif tətbiqlər arasında məlumatları asanlıqla paylaşa bilən universal format lazımdır.

"Data Serialization" adlanan bu proses strukturlaşdırılmış məlumatları, lazım gəldikdə, onun ilkin strukturunun bərpa olunmasına imkan verən formatda paylaşılması və ya saxlanılmasına imkan verən formata çevirmək deməkdir. JSON; burada məlumat serializasiyası üçün ən çox istifadə olunan format kimi rast gəlmək olur.

JSON nədir?

JSON (jаvascript Object Notation) — sadə verilənlər strukturlarını təmsil etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir standalone məlumat mübadiləsi formatıdır. Əsasən iki sistem arasında məlumat mübadiləsi üçün istifadə olunur. Məsələn, JSON-dan istifadə edərək server və veb tətbiqi arasında məlumat ötürə bilərsiniz.

Intersystem data transfer ilə işləyən texnologiyaların əksəriyyəti JSON formatını dəstəkləyir.

Demək olar ki, hər bir yerli dildə JSON iplərini həmin dildə olan obyektlərə və ya siniflərə parçalamaq üçün hansısa kitabxana və ya inşa edilmiş funksiyalar mövcuddur. Bu isə proqramlaşdırma dili daxilində JSON məlumatları ilə işləməyi son dərəcə asanlaşdırır.

JSON formatı 2000-ci illərin əvvəllərində Duqlas Krokford tərəfindən təyin edilmişdir. 2005-ci ilin dekabr ayında Yahoo! JSON formatında bəzi veb xidmətlərini təklif etməyə başladı və JSON 2013-cü ildə ECMA standartına çevrildi.

JSON-ın xüsusiyyətləri

JSON-da; Müxtəlif mənbə və cihazlardan, o cümlədən mobil telefonlardan, veb-brauzerlərdən, serverlərdən, IoT cihazlarından əldə edilən yarı quruluşlu məlumatlar "hadisələr" adlanan mesajlar kimi toplanır, məntiqi olaraq qruplar şəklində təşkil edilir, daha sonra məlumat xətti vasitəsilə verilənlər platformasına qidalanır. JSON-un xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi sıralana bilər:

•Şəbəkə bağlantısı vasitəsi ilə strukturlaşdırılmış məlumatları ötürməyə və serializasiya etməyə imkan verir.

•verilənlər strukturundan ibarət olan məlumat obyektlərini ötürmək üçün insan oxunaqlı mətndən istifadə edir.

•jаvascript proqramlaşdırma dili əsasında.

•Brauzer plaqinləri və veb-saytlar kimi jаvascript tətbiqləri ilə istifadə edilə bilər.

•Bütün brauzerləri dəstəkləyir. Çox sayda əməliyyat sistemlərinə uyğundur.

•Asan oxumaq, yazmaq, yaratmaq və idarə etmək.

•APO-larda və veb-xidmətlərdə məlumatları format etmək və ötürmək üçün istifadə edir.

•Bütün vacib jаvascript çərçivələri tərəfindən dəstəklənir

•İlk olaraq jаvascript spesifikasiyasının (ECME-Script) alt hissəsi kimi meydana gəlmişdir.

•JSON-da verilənlər quruluşları açar/qiymət cütləri əsasında qurulmuşdur.

•JSON sintaksisi məlumatların asan parsing və daha sürətli həyata keçirilməsinə imkan verir.

•Müasir proqramlaşdırma dillərinin əksəriyyətində pars edilə bilər. jаvascript, C, C++, C#, Perl, Java, Python, Php dəstəyi JSON kimi proqramlaşdırma dilləri və platformaları sayəsində.

•JSON çox mürəkkəb böyük məlumatların işlənməsi üçün uyğun deyil. Zəngin mətn və ya şəkillər kimi multimedia formatlarını dəstəkləmir.

JSON Data Növləri və Sintaksis Qaydaları

Brauzerlərin genişləndirilməsi və veb-saytların daxil olduğu jаvascript əsaslı proqramlarda geniş istifadə olunan JSON, çox sayda məlumat tipini dəstəkləyir:

•Say

•String -Unicode xarakter string

•Boolean (həqiqi / yalan)

•Array – Qapalı parentt mötərizələrdə verilənlər toplusu və/və ya siyahılar []

•Cism – Unordered açar / qiymət cütləri

•Null – Boş qiymət

JSON dildən müstəqil olsa da, C-ailə dilləri ilə proqramçılara tanış olan kontentdən istifadə edir.

JSON obyektləri sizin proqramlaşdırma ehtiyaclarınıza uyğun təşkil edilə bilər. Obyektlər açarları parametr kimi istifadə etməyimizə və müxtəlif vəziyyətlər üçün yenidən istifadə edilə bilən təriflər yaratmağımıza kömək edir.

JSON-un strukturunu müəyyən edən bəzi qaydalar var:
{"FirstName": "Liza", "lastName": "Bon", "age": 35, "e-posta": "lizabon@example.com"}

•Əsas etibarilə JSON cisminin cluster parenties-i "{}" ilə müəyyən edilir. Sol tərəf "{" cismin başlanğıcını, sağ set parenty node "}" isə obyektin sonunu bildirir.

•JSON-da verilənlər açar/qiymət cüt şəklində təşkil olunmuşdur. Sol tərəf açarı, sağ tərəfdəki məlumatlar isə dəyəri təmsil edir. Açar da, dəyər də kolon ":" işarəsi ilə ayrılır.

•Açarlar mətn və əsaslı JSON məlumat növləri hesab edilən dəyərlər olmalıdır.

•Açar/qiymət cütlərinin hər bir dəsti digərindən comma "" istifadə edilərək ayrılır.

•Arrays JSON obyekti daxilində "[]" mötərizələri ilə təyin edilir.

JSON nə üçün istifadə olunur?

JSON çox sayda tətbiqdə istifadə oluna bilər. Xüsusilə serverlər və veb tətbiqlər arasında məlumat transferi üçün istifadə olunur. Bu ona görədir ki, bu proqramlar adətən məlumatları yalnız mətndə əldə edə bilər, JSON isə mətn əsaslıdır.

JSON kiçik fayl ölçüsünə görə HTTP istəkləri və cavabları üçün istifadə olunur.

Bütün növ strukturlaşdırılmış məlumatların ötürülməsinə və serialaşdırılmasına kömək edən JSON; Həmçinin Twitter, Facebook və NASA tərəfindən təqdim edilən API-lərlə işləyərkən istifadə olunur. NASA JSON formatında elmi və astronomik məlumatları ictimai API vasitəsilə pulsuz təqdim edir. Python istifadə edərək bu məlumatlarla işləyə bilərsiniz. İnternetdəki məlumatlarla işləmək üçün istək kitabxanasından istifadə edə bilərsiniz. Bu kitabxana şəbəkə bağlantısı üzərindən məlumat göndərməyə və almağa imkan verir. Aşağıdakı misalda, nasa API-dən məlumatların alınması və saxlanılması üçün istək kitabxanasından istifadə edildiyini görə bilərsiniz.
import requests

 r = requests.get("https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY")
 NASA = r.json()
 print(NASA)

jаvascript ilə çox yaxşı inteqrasiya olunan JSON brauzer plug-in-lərinin daxil olduğu jаvascript əsaslı proqramların yazılmasında da istifadə olunur. JSON yalnız jаvascript-in altsetidir. Bu o deməkdir ki, JSON-da yazdığınız hər şey əsaslı jаvascript-dir. jаvascript-dən qaynaqlandığından, müasir proqramlaşdırma dillərinin əksəriyyəti JSON məlumatlarını parlada və yarada bilir.

JSON həmçinin data-ağır sosial media proqramları arasında da məşhurdur, çünki məlumatların ötürülməsini asanlaşdırır. "Instagram"da JSON məlumatları; şəkillərin, istifadəçilərin və bəyənmələrin qiymət siyahılarını özündə ehtiva edir.

Mastering JSON IoT tətbiqlərinin hazırlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. IoT tətbiqlərində cihazlardan və sensorlardan alınan məlumatlar bir qayda olaraq JSON formatında göndərilir.

Bundan başqa, proqram təminatının testində keyfiyyəttəminatıbir təşkilat tərəfindən müştərilərə təqdim edilən proqram məhsullarının və ya xidmətlərin keyfiyyətinin təmin edilməsi proseduru kimi müəyyən edilir. "QA Testing" adı ilə də tanınan keyfiyyət təminatı proqram təminatının inkişaf prosesinin təkmilləşdirilməsinə və prosesin proqram məhsulları üçün müəyyən edilmiş keyfiyyət standartlarına əsasən səmərəli və effektiv olmasına yönəldilir.

Bu məqsədlə JSON sistemləri arasında əlaqə kimi istifadə edilə bilər və bu əlaqəni sınaqdan keçirmək olar. Məsələn, tutaq ki, biznes mühitində vahid sistem (onu A adlandıraq) mühasibat şöbəsində bütün işçi məlumatları var. Verilənlərin hər gün B sisteminə köçürülməsi xahiş olunur. Bunun üçün A-dan gələn bütün məlumatlar B-də bir masaya getməlidir. Daha sonra isə B məlumatları düzgün işçiyə uyğunlaşdıraraq, konkret bir şəkildə redaktə etməli və sıralamalıdır. Verilənlər sistemə daxil olandan sonra B output JSON göndərir ki, verilənlər verilənlər bazasına doğru gedib çıxsın. Bu, uğurlu verilənlər əməliyyatını yoxladır.

JSON və XML fərqləri

Həm JSON, həm də XML veb serverdən məlumatların alınması üçün istifadə edilə bilər. Sadə dizaynına, çevikliyinə, istifadə və qavranış asanlığı olduğuna görə, veb və mobil tətbiqlər üçün geniş istifadə edilən JSON, yarı quruluşlu məlumatlar üçün XML-ə alternativdir, çünki daha sıxılmış obyekt təmsillərini təmin edə bilər.

XML ilə müqayisədə oxumaq asandır. XML lazım olduğundan daha çox söz istifadə edir, bu da oxumaq və yazmaq vaxtını sərf edir.

XML bir XML parser tərəfindən həll edilməlidir, lakin JSON standart jаvascript funksiyası ilə pars edilə bilər. XML-in parse-ləri JSON-dan qat-qat çətindir. Böyük XML fayllarını parsing yavaş və bir çox yaddaş tələb edir.

JSON faylını necə açmaq lazımdır?

JSON faylı windows-un inşa edilmiş Notebook kimi müntəzəm mətn redaktorları vasitəsi ilə açıla bilər. İlk növbədə sonda .json uzantısı olan fayl yaratmaq lazımdır. Faylda obyekt yaratmaq üçün biz on-off və off cluster mötərizələri {} istifadə etməli və cismimizi təşkil edən bütün açar-qiymət cütlərini ona yerləşdirməliyik.

JSON-da hər bir mülk əsas qiymətli cütdür. Açar ikiqat sitat işarələri ilə əhatə olunmalıdır, ardınca kolonlar: və sonra həmin açarın dəyəri. Birdən çox əsas dəyər cütmüz varsa, əsas dəyər cütlərimizin hər birini ayıran kommalara ehtiyacımız var. Normal proqramlaşdırma dilində necə array yaratdığımıza bənzəyir.

Xülasə

QA testindən tutmuş IoT tətbiqlərinə qədər istifadə olunan məlumatları tapmaq, JSON iki sistem arasında şəbəkə əlaqəsi üzərindən seriallaşdırılmış məlumatların ötürülməsini təmin edir.
İnternetdə məlumat mübadiləsi üçün default formata çevrilmiş JSON ilə işləməyin yollarını öyrənmək müasir veb-inkişafda mühüm bir bacarıqdır.